Az iskolai magyaroktatás célja

Alapvető célunk, hogy az iskolánkba járó gyermekek megtanuljanak helyesen írni és olvasni magyarul, biztonsággal mozogjanak a magyar nyelvtanban és ismerkedjenek magyar írók és költők műveivel. A felsőbb osztályokban nagyobb hangsúlyt kap a magyar történelem és földrajz oktatása. Törekszünk arra, hogy a gyermekek minél több magyar népszokást, népdalt, népmesét, játékot ismerjenek meg, és lehetőségeinkhez mérten ápolni is igyekszünk a magyar hagyományokat.

A tananyag kiválasztásakor figyelünk a gyermekek különböző szintű anyanyelvi tudására, ha ez nem is mindig könnyű feladat. A tanulás mellett természetesen vidám, közös játékokra is jut idő az iskolában.

Házi feladatot mindig adunk, olyat, amelyet az esetek többségében a gyermekek egyedül (vagy kis szülői segítséggel) is meg tudnak oldani. Kérjük viszont a szülőket: ne hagyják magukra gyermekeiket a magyartanulásban, segítsék, bíztassák őket!

Tapasztalataink szerint a gyermekek szívesen tanulnak “igazi” iskolai környezetben, hasonló kulturális háttérrel rendelkező társaik között.

Meggyőződésünk, hogy a magyar iskolában folyó tanítás az egyik járható útja annak, hogy a gyermekek itt Svájcban is őrizzék magyar identitásukat.