Költség-hozzájárulás

A Zürichi Magyar Iskolában és Óvodában a fizetendő költség-hozzájárulás összege

szemeszterenként rendes egyesületi tagoknak:

  • egy gyermek esetén                          200.- CHF
  • két testvér esetén                              300.- CHF
  • három vagy több testvér esetén      360.- CHF

egyesületi tagdíj egy tanévre, családonként: 30,- CHF

 

nem egyesületi tagoknak:

szemeszterenként és gyermekenként 400.- CHF (testvérkedvezmény nincs)

 


Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a költség-hozzájárulás összegét a jelentkezéstől, illetve a szemeszterkezdettől számított 30 napon belül
szíveskedjenek átutalni, ill. befizetni.