HSK – Heimatliche Sprache und Kultur /Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás

A Zürichi Magyar Iskola megalakulásától, 1994 óta Zürich kanton által elismert HSK-iskola. (HSKHeimatliche Sprache und Kultur /Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás/)
Zürich Kanton Oktatási Minisztériumának (Bildungsdirektion) hivatalos állásfoglalása szerint az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás bővíti a gyermekek és fiatalok anyanyelvi ismereteit. A tanulók megismerkednek az anyaország kultúrájával, történelmével, földrajzával, ünnepeivel, zenéjével, hagyományaival.

Zürich kantonban jelenleg 29 nyelven működik elismert HSK-oktatás. Az elismertség egyik feltétele a kötelező továbbképzés. A Magyar Iskola és Óvoda összes tanára és óvónője elvégezte a kötelezően előírt továbbképző kurzusokat.

A HSK-iskolák célja és jelentősége

 • A gyermekek jó színvonalat érnek el anyanyelvükön a szóbeli és írásbeli kifejezés területén egyaránt.
 • A második nyelvet, a németet is könnyebben megtanulja az, aki az anyanyelvét jól ismeri.
 • Az iskolák segítséget nyújtanak a tanulóknak abban, hogy könnyebben éljenek két kultúrában.
 • Az anyanyelv elmélyült ismerete nélkülözhetetlen a családdal, a rokonsággal és az anyaországgal ápolt kapcsolatokban.
 • A gyermekek jobban megértik családjuk kultúráját, gondolkodását, életmódját, amelyet anyaországukból hoztak.
 • Aki a saját kultúráját jól ismeri, könnyebben integrálódik a közösségbe és toleránsabb másokkal szemben.
 • Miután sok olyan ismeretet oktatnak a HSK-iskolákban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a svájci általános iskolában tanultakkal, így ezeket a gyermekek két nyelven is elsajátíthatják.
 • Két nyelv alapos ismerete előnyös a munkahelyeken, Svájcban és az anyaországban is.
 • Az esetleges hazatérésre való előkészítésben is nagyon hasznosak a HSK-iskolák: a legtöbb országban nagy előny, ha a hazatérő igazolni tudja, hogy járt Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatásra.

A HSK-oktatás rendje

Ki szervezi?
Az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatást vagy az anyaországok követségei, konzulátusai vagy magánegyesületek szervezik. Köztük és a svájci oktatási hatóságok között munkakapcsolat alakult ki, de a kanton anyagilag nem támogatja a HSK-iskolákat. A Zürichi Magyar Iskolát és Óvodát is kizárólag a szülői költség-hozzájárulásból tartjuk fönn.

Mikor vannak az órák?
A diákok a HSK-iskolákban heti 2–4 órában tanulnak, az oktatás általában a svájci iskolai tanítás után vagy szombaton van. A magyar iskolában szombatonként 9.00-től 11.30-ig tanítunk. Az óvodai foglalkozásokat 9.15-től 11.45-ig tartjuk, szintén szombatonként.

Hol folyik a tanítás?
A HSK-oktatást svájci iskolában tartjuk.

Osztályzatok
A gyermekek Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatáson elért eredményét osztályzattal (1-6) értékeljük. Osztályzatainkat a svájci tanítók beírják a hivatalos svájci bizonyítványba.

Javaslatok a szülők számára

 • A családban anyanyelvükön beszéljenek!
 • Ne keverjék anyanyelvüket a némettel!
 • Buzdítsák arra gyermekeiket, hogy ne csak németül, hanem anyanyelvükön is rendszeresen olvassanak!
 • Kövessék gyermekeik iskolai munkáját, éreztessék velük, hogy Önöket is érdekli, amit ott tanulnak!
 • Küldjék gyermekeiket Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatásra, de rendszeresen ellenőrizzék is haladásukat!
 • Keressék a kapcsolatot a HSK-oktatókkal és a svájci tanárokkal is!
 • Járjanak szülői értekezletre!
 • Feltétlenül menjenek el a svájci iskola és az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás iskolai rendezvényeire, ünnepségeire!
 • Ha szükséges, kérjék meg a HSK-tanárokat, hogy közvetítsenek a svájci tanítók - vagy az iskolai hatóságok - és Önök között!